HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẤP VỀ GIAO DIỆN
Các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
Nếu có vấn đề phát sinh xin liên hệ bộ phận kỹ thuật theo số điện thoại: Mr Cường 0904.928.829.

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Thành phố Hải Phòng

Từ tháng 6 năm 2016
Năm 2018
Quý 1 năm 2018
Tháng 03 năm 2018
Trong 12 tháng gần nhất
THỐNG KÊ CHI TIẾT
Chọn mục thống kê theo tháng sau đó nhấn vào từng tháng để xem thông tin chi tiết theo ngày

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị

Click vào box số liệu đơn vị để xem thông tin chi tiết đơn vị đó