THỐNG KÊ THEO NGÀY CỦA Thành phố Hải Phòng
Ngày thángHS tiếp nhậnHS hoàn thànhHS hoàn thành đúng hạn
Thứ tư 28-02-2018 000
Thứ ba 27-02-2018 000
Thứ hai 26-02-2018 000
Thứ sáu 23-02-2018 000
Thứ năm 22-02-2018 203334334
Thứ tư 21-02-2018 92201197
Thứ ba 20-02-2018 000
Thứ hai 19-02-2018 000
Chủ nhật 18-02-2018 000
Thứ bảy 17-02-2018 000
Thứ sáu 16-02-2018 000
Thứ năm 15-02-2018 000
Thứ tư 14-02-2018 000
Thứ ba 13-02-2018 193310306
Thứ hai 12-02-2018 356431356
Chủ nhật 11-02-2018 999
Thứ bảy 10-02-2018 777
Thứ sáu 09-02-2018 478556507
Thứ năm 08-02-2018 458538533
Thứ tư 07-02-2018 445523512
Thứ ba 06-02-2018 515559550
Thứ hai 05-02-2018 505471458
Chủ nhật 04-02-2018 151515
Thứ bảy 03-02-2018 777
Thứ bảy 03-02-2018 545858
Thứ sáu 02-02-2018 573726719
Thứ năm 01-02-2018 494531529