Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Huyện Bạch Long Vỹ

Từ tháng 6 năm 2016
Năm 2019
Quý 1 năm 2019
Tháng 02 năm 2019
Trong 12 tháng gần nhất
THỐNG KÊ CHI TIẾT
Chọn mục thống kê theo tháng sau đó nhấn vào từng tháng để xem thông tin chi tiết theo ngày