Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Huyện Thủy Nguyên

Từ tháng 6 năm 2016
Năm 2017
Quý 4 năm 2017
Tháng 10 năm 2017
Trong 12 tháng gần nhất
THỐNG KÊ CHI TIẾT
Chọn mục thống kê theo tháng sau đó nhấn vào từng tháng để xem thông tin chi tiết theo ngày