Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tư pháp

Từ tháng 6 năm 2016
Năm 2018
Quý 4 năm 2018
Tháng 11 năm 2018
Trong 12 tháng gần nhất
THỐNG KÊ CHI TIẾT
Chọn mục thống kê theo tháng sau đó nhấn vào từng tháng để xem thông tin chi tiết theo ngày